מדיניות פרטיות

מפעילת האפליקציה מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעילת האפליקציה לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באפליקציה, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באפליקציה, המידע שנאסף על נוהגיהם באפליקציה והשימוש שעושה האפליקציה במידע זה.


המידע שנאסף


 1. הלקוח באפליקציה יתבקש למסור את המידע האישי בעת ביצוע כניסה ראשונית. האפליקציה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, קבלת הצעות מחיר למשתמשים, פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האפליקציה במידע והמשתמש אישר זאת באפליקציה.
 2. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באפליקציה, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 3. אם הינך מתחת לגיל 18 ,הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באפליקציה ומסירת הפרטים האישיים.
 4. כאשר אתה משתמש באפליקציה, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:
  1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; 
  2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באפליקציה, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באפליקציה; 
  3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאפליקציה שלנו; 
  4. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו 
  5. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באפליקציה שלנו;
  6. מידע שנוצר בזמן השימוש באפליקציה שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו; 
  7. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים או העברות 13 שאתם מבצעים באפליקציה כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלכם. 
  8. בנוסף, אם התחברת לאפליקציה באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. 
 5. המידע שמסרת באפליקציה והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באפליקציה כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ,תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
 6. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל info@billboy.co.il ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ14- ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

 שימוש במידע 
 
 1.  בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האפליקציה שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאפליקציה. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
  1. ניהול האפליקציה; 
  2. שליחת דיוור ישיר על ידי תוכנות דיוור ככל שהמשתמש אישר קבלת דיוור ישיר; 
  3. שליחת מוצרים ו/או אספקת שירותים שרכשתם דרך האפליקציה (יובהר כי האפליקציה רשאית להעביר את המידע כאמור בסעיף 84 לצדדים שלישיים, וביניהם הספקים מהם נרכשת הסחורה); 
  4. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג'; 
  5. פרסום )ובין היתר, Remarketing )- העברת המידע לצדדים שלישיים )גוגל, פייסבוק ועוד( לטובת קידום האתר; 
  6. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו; 6 .שמירת האתר מאובטח ומניעת הונאות; 
  7. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באפליקציה.
 2. האפליקציה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באפליקציה אלא לצרכיה של תפעול האפליקציה ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות. 
 3. מפעיל האפליקציה מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באפליקציה אלא לצרכי תפעול האפליקציה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע קבלת האינפורמציה וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. 14 
 4. מפעיל האפליקציה עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies ,"על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 5. מפעיל האפליקציה מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באפליקציה, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של האפליקציה (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האפליקציה).
 6. למרות האמור לעיל, מפעיל האפליקציה יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האפליקציה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האפליקציה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האפליקציה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. 
 

נהלי אבטחה

  1. מפעיל האפליקציה משתמש בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. 
  2. האפליקציה עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה. עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
  3. האפליקציה מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL ,כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. 
  4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האפליקציה לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  5. מפעיל האפליקציה עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האפליקציה אינו מתחייב שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האפליקציה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה. 
  6. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האפליקציה ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז2017- .מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באפליקציה, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.
 

 הזכות לעיון במידע

  1.  לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- ,הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האפליקציה. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האפליקציה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק. 
  2. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באפליקציה. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האפליקציה מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות. 
  3. אם לדעתך האפליקציה פוגעת בפרטיות המשתמשים בה ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באפליקציה.
 

  שינוי במדיניות הפרטיות

  1. מפעילת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האפליקציה רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או באפליקציה 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באפליקציה מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באפליקציה.

עדכון אחרון: מאי 2022